top of page

प्रकल्प

गवताळ प्रदेशांचे संवर्धन करण्याच्या मोठ्या ध्येयाकडे वाटचाल.

आम्ही केवळ प्राणी आणि त्यांच्या अधिवासांचेच नव्हे तर त्यांच्या उपजीविकेसाठी गवताळ प्रदेशांवर अवलंबून असलेल्या अद्वितीय मानवी समुदायांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी हे प्रकल्प आणि उपक्रम हाती घेतले आहेत.

Pitch a Project

Do you have a project in mind that will help the grasslands' conservation? Are you willing to fund us for this project and want our team to work on it? Let us know!

Notebook and Pencil
bottom of page