top of page

सासवड पठाराचे बिबटे - शहराच्या वेशीवर


This video is a part of a video series made by The Grasslands Trust for RoundGlass Sustain.

Language : Marathi.


सासवड येथील माळरानावर लांडग्यांचे कायमच अधिराज्य राहिले आहे, पण सद्ध्या एका अनाहुत पाहुण्याने त्यांना आव्हान दिले आहे- बिबटे. आणि आता तर शहरीकरणामुळे हा सुंदर माळरान अधिवास धोक्यात आला आहे. या वाढत्या शहरीकरणाच्या हल्ल्यातून बिबटे वाचतील?


Credits:

Narration: Ameya Gore @goryanchameya

Marathi Translations: Malvika Amdekar @__amde__

Camera: Team Grasslands Trust @thegrasslandstrustindia

Script: Mihir Godbole @godbolemihir

RoundGlass Sustain

Editor: Swapnil Gajbhare @swapnilgajbhare / Colour Space DI studio

Music: Shubhankar @shubhankar.28

Producer: Samreen Farooqui @ankhondekhi /RoundGlass Sustain


#indianleopard #leopard #marathi #saswad #grasslands #pune #maharashtra #wildlifefilm #film #wildlife #wildlifeIndia #India #conservation #biodiversity #rgsustain

bottom of page