top of page

आमचे प्रकल्प आणि उपक्रम

हे प्रकल्प आणि उपक्रम द ग्रासलँड्स ट्रस्टने केवळ प्राणी आणि त्यांच्या निवासस्थानांचेच नव्हे तर त्यांच्या उपजीविकेसाठी गवताळ प्रदेशांवर अवलंबून असलेल्या अद्वितीय मानवी समुदायांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्याच्या प्रयत्नात केले आहेत.

bottom of page